Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hagagymnasiet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hagagymnasiet 1497 34,1% 29,3% 17,6% 19,0% 11,5% 50,5% 49,5% 0,4% 1,3%
Summa 1497 34,1% 29,3% 17,6% 19,0% 11,5% 50,5% 49,5% 0,4% 1,3%

http://www.val.se