Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Marielund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Marielund 1628 37,2% 30,7% 17,0% 15,2% 12,8% 49,8% 50,2% 0,7% 2,8%
Summa 1628 37,2% 30,7% 17,0% 15,2% 12,8% 49,8% 50,2% 0,7% 2,8%

http://www.val.se