Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Beckershov

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Beckershov 1382 24,8% 30,7% 22,4% 22,1% 8,9% 49,7% 50,3% 0,5% 1,5%
Summa 1382 24,8% 30,7% 22,4% 22,1% 8,9% 49,7% 50,3% 0,5% 1,5%

http://www.val.se