Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Folkparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Folkparken 1278 38,7% 30,8% 15,7% 14,8% 14,1% 49,5% 50,5% 0,5% 3,1%
Summa 1278 38,7% 30,8% 15,7% 14,8% 14,1% 49,5% 50,5% 0,5% 3,1%

http://www.val.se