Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nordantill

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nordantill 1480 35,9% 30,7% 17,0% 16,4% 11,4% 48,7% 51,3% 0,3% 2,6%
Summa 1480 35,9% 30,7% 17,0% 16,4% 11,4% 48,7% 51,3% 0,3% 2,6%

http://www.val.se