Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Saltängen-Nordantill

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Saltängen-Nordantill 1286 22,2% 19,5% 22,7% 35,5% 6,2% 50,5% 49,5% 0,4% 2,2%
Summa 1286 22,2% 19,5% 22,7% 35,5% 6,2% 50,5% 49,5% 0,4% 2,2%

http://www.val.se