Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lagerlunda-Herstadberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lagerlunda-Herstadberg 1209 15,7% 34,6% 29,0% 20,7% 7,3% 52,4% 47,6% 0,6% 1,3%
Summa 1209 15,7% 34,6% 29,0% 20,7% 7,3% 52,4% 47,6% 0,6% 1,3%

http://www.val.se