Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rådhuset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rådhuset 1624 37,1% 29,3% 20,8% 12,8% 14,8% 50,3% 49,7% 0,7% 2,4%
Summa 1624 37,1% 29,3% 20,8% 12,8% 14,8% 50,3% 49,7% 0,7% 2,4%

http://www.val.se