Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Djäkneparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Djäkneparken 1625 34,0% 29,9% 16,9% 19,2% 9,5% 46,8% 53,2% 0,2% 2,3%
Summa 1625 34,0% 29,9% 16,9% 19,2% 9,5% 46,8% 53,2% 0,2% 2,3%

http://www.val.se