Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - City

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
City 1480 30,4% 25,3% 19,9% 24,4% 8,6% 48,2% 51,8% 0,4% 3,6%
Summa 1480 30,4% 25,3% 19,9% 24,4% 8,6% 48,2% 51,8% 0,4% 3,6%

http://www.val.se