Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Såpkullen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Såpkullen 1386 16,1% 18,0% 20,8% 45,1% 6,6% 45,9% 54,1% 0,4% 1,3%
Summa 1386 16,1% 18,0% 20,8% 45,1% 6,6% 45,9% 54,1% 0,4% 1,3%

http://www.val.se