Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Berget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Berget 1498 45,9% 24,4% 16,3% 13,5% 15,5% 50,0% 50,0% 0,5% 3,3%
Summa 1498 45,9% 24,4% 16,3% 13,5% 15,5% 50,0% 50,0% 0,5% 3,3%

http://www.val.se