Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Guldringen m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Guldringen m fl 1393 25,8% 41,0% 19,7% 13,5% 13,6% 49,3% 50,7% 0,5% 1,6%
Summa 1393 25,8% 41,0% 19,7% 13,5% 13,6% 49,3% 50,7% 0,5% 1,6%

http://www.val.se