Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hageby-Mamre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hageby-Mamre 1539 18,4% 25,8% 26,0% 29,8% 9,6% 47,2% 52,8% 0,1% 1,0%
Summa 1539 18,4% 25,8% 26,0% 29,8% 9,6% 47,2% 52,8% 0,1% 1,0%

http://www.val.se