Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hageby Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hageby Norra 1386 26,8% 29,8% 20,0% 23,4% 10,5% 49,7% 50,3% 0,6% 5,8%
Summa 1386 26,8% 29,8% 20,0% 23,4% 10,5% 49,7% 50,3% 0,6% 5,8%

http://www.val.se