Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hageby Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hageby Centrum 1554 25,4% 27,0% 20,3% 27,4% 9,2% 45,7% 54,3% 0,9% 1,9%
Summa 1554 25,4% 27,0% 20,3% 27,4% 9,2% 45,7% 54,3% 0,9% 1,9%

http://www.val.se