Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Smedby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Smedby 1462 10,2% 29,6% 24,4% 35,8% 6,2% 49,2% 50,8% 0,1% 1,1%
Summa 1462 10,2% 29,6% 24,4% 35,8% 6,2% 49,2% 50,8% 0,1% 1,1%

http://www.val.se