Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brånnestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brånnestad 1401 14,9% 43,4% 20,9% 20,8% 9,4% 50,6% 49,4% 0,1% 0,7%
Summa 1401 14,9% 43,4% 20,9% 20,8% 9,4% 50,6% 49,4% 0,1% 0,7%

http://www.val.se