Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rambodal Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rambodal Södra 1093 11,5% 43,1% 22,3% 23,1% 6,4% 48,9% 51,1% 0,4% 1,0%
Summa 1093 11,5% 43,1% 22,3% 23,1% 6,4% 48,9% 51,1% 0,4% 1,0%

http://www.val.se