Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ljunga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ljunga 1411 16,4% 35,1% 27,0% 21,5% 8,9% 51,7% 48,3% 0,4% 1,1%
Summa 1411 16,4% 35,1% 27,0% 21,5% 8,9% 51,7% 48,3% 0,4% 1,1%

http://www.val.se