Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Husby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Husby 1530 14,6% 30,8% 22,9% 31,6% 7,6% 48,0% 52,0% 0,6% 0,8%
Summa 1530 14,6% 30,8% 22,9% 31,6% 7,6% 48,0% 52,0% 0,6% 0,8%

http://www.val.se