Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lindö Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lindö Västra 982 12,9% 37,6% 21,5% 28,0% 8,0% 50,5% 49,5% 0,4% 1,8%
Summa 982 12,9% 37,6% 21,5% 28,0% 8,0% 50,5% 49,5% 0,4% 1,8%

http://www.val.se