Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ljura

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ljura 1553 26,1% 32,3% 18,5% 23,1% 8,9% 47,6% 52,4% 0,6% 1,5%
Summa 1553 26,1% 32,3% 18,5% 23,1% 8,9% 47,6% 52,4% 0,6% 1,5%

http://www.val.se