Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vasastan-Söderport

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vasastan-Söderport 1352 23,7% 24,8% 21,4% 30,0% 7,8% 45,3% 54,7% 0,2% 1,3%
Summa 1352 23,7% 24,8% 21,4% 30,0% 7,8% 45,3% 54,7% 0,2% 1,3%

http://www.val.se