Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Klingsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Klingsberg 1554 21,0% 28,6% 24,7% 25,7% 7,5% 43,8% 56,2% 0,3% 2,3%
Summa 1554 21,0% 28,6% 24,7% 25,7% 7,5% 43,8% 56,2% 0,3% 2,3%

http://www.val.se