Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ektorp Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ektorp Södra 1628 13,9% 23,2% 27,6% 35,3% 5,8% 48,1% 51,9% 0,1% 1,5%
Summa 1628 13,9% 23,2% 27,6% 35,3% 5,8% 48,1% 51,9% 0,1% 1,5%

http://www.val.se