Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Klockaretorpet Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Klockaretorpet Norra 1665 24,5% 38,3% 24,4% 12,9% 13,0% 48,6% 51,4% 0,4% 3,1%
Summa 1665 24,5% 38,3% 24,4% 12,9% 13,0% 48,6% 51,4% 0,4% 3,1%

http://www.val.se