Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kullerstad-Vickelby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kullerstad-Vickelby 1467 13,6% 30,5% 23,6% 32,4% 6,2% 48,0% 52,0% 0,3% 0,2%
Summa 1467 13,6% 30,5% 23,6% 32,4% 6,2% 48,0% 52,0% 0,3% 0,2%

http://www.val.se