Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mosstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mosstorp 1547 17,1% 34,3% 22,0% 26,5% 8,6% 50,5% 49,5% 0,4% 1,2%
Summa 1547 17,1% 34,3% 22,0% 26,5% 8,6% 50,5% 49,5% 0,4% 1,2%

http://www.val.se