Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vånga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vånga 1263 15,6% 32,5% 26,7% 25,2% 7,6% 53,1% 46,9% 0,3% 1,0%
Summa 1263 15,6% 32,5% 26,7% 25,2% 7,6% 53,1% 46,9% 0,3% 1,0%

http://www.val.se