Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bossgård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bossgård 1358 14,5% 25,0% 21,0% 39,5% 6,7% 43,8% 56,2% 0,4% 1,2%
Summa 1358 14,5% 25,0% 21,0% 39,5% 6,7% 43,8% 56,2% 0,4% 1,2%

http://www.val.se