Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Alboga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alboga 1215 18,8% 35,4% 20,4% 25,4% 8,6% 45,9% 54,1% 0,6% 0,8%
Summa 1215 18,8% 35,4% 20,4% 25,4% 8,6% 45,9% 54,1% 0,6% 0,8%

http://www.val.se