Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Husby-Gårdeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Husby-Gårdeby 1500 14,2% 38,3% 24,6% 22,9% 7,9% 51,8% 48,2% 0,6% 0,6%
Summa 1500 14,2% 38,3% 24,6% 22,9% 7,9% 51,8% 48,2% 0,6% 0,6%

http://www.val.se