Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Ryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Ryd 798 14,3% 34,8% 26,4% 24,4% 7,5% 51,0% 49,0% 0,3% 1,0%
Summa 798 14,3% 34,8% 26,4% 24,4% 7,5% 51,0% 49,0% 0,3% 1,0%

http://www.val.se