Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skällvik-Mogata

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skällvik-Mogata 1110 12,4% 29,0% 31,8% 26,8% 6,8% 53,2% 46,8% 0,1% 1,2%
Summa 1110 12,4% 29,0% 31,8% 26,8% 6,8% 53,2% 46,8% 0,1% 1,2%

http://www.val.se