Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sankt Anna-Börrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sankt Anna-Börrum 679 6,6% 14,3% 32,5% 46,5% 3,4% 53,6% 46,4% 0,1% 1,2%
Summa 679 6,6% 14,3% 32,5% 46,5% 3,4% 53,6% 46,4% 0,1% 1,2%

http://www.val.se