Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gamla Stan-Tegelviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Stan-Tegelviken 1701 9,6% 16,7% 20,2% 53,6% 4,5% 43,6% 56,4% 0,4% 3,6%
Summa 1701 9,6% 16,7% 20,2% 53,6% 4,5% 43,6% 56,4% 0,4% 3,6%

http://www.val.se