Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1422 19,3% 22,3% 18,4% 39,9% 8,4% 46,0% 54,0% 0,2% 1,4%
Summa 1422 19,3% 22,3% 18,4% 39,9% 8,4% 46,0% 54,0% 0,2% 1,4%

http://www.val.se