Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bråstorp-Bromma

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bråstorp-Bromma 1419 13,7% 30,2% 26,2% 29,8% 7,8% 48,1% 51,9% 0,4% 0,7%
Summa 1419 13,7% 30,2% 26,2% 29,8% 7,8% 48,1% 51,9% 0,4% 0,7%

http://www.val.se