Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Holm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Holm 1781 14,7% 31,3% 25,7% 28,3% 7,2% 51,8% 48,2% 0,8% 0,7%
Summa 1781 14,7% 31,3% 25,7% 28,3% 7,2% 51,8% 48,2% 0,8% 0,7%

http://www.val.se