Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Klockrike

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Klockrike 511 16,0% 37,0% 23,9% 23,1% 7,0% 53,4% 46,6% 0,6% 1,2%
Summa 511 16,0% 37,0% 23,9% 23,1% 7,0% 53,4% 46,6% 0,6% 1,2%

http://www.val.se