Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fornåsa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fornåsa 782 14,2% 35,9% 26,6% 23,3% 6,5% 52,9% 47,1% 0,1% 0,4%
Summa 782 14,2% 35,9% 26,6% 23,3% 6,5% 52,9% 47,1% 0,1% 0,4%

http://www.val.se