Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Österstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Österstad 794 15,9% 36,0% 28,3% 19,8% 7,3% 52,3% 47,7% 0,3% 1,3%
Summa 794 15,9% 36,0% 28,3% 19,8% 7,3% 52,3% 47,7% 0,3% 1,3%

http://www.val.se