Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tjällmo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tjällmo 880 14,7% 27,6% 23,4% 34,3% 7,5% 52,3% 47,7% 0,6% 1,0%
Summa 880 14,7% 27,6% 23,4% 34,3% 7,5% 52,3% 47,7% 0,6% 1,0%

http://www.val.se