Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kvissberg, Borgmästarområdet mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kvissberg, Borgmästarområdet mfl 1220 17,2% 19,9% 23,2% 39,7% 7,0% 48,8% 51,2% 0,3% 1,1%
Summa 1220 17,2% 19,9% 23,2% 39,7% 7,0% 48,8% 51,2% 0,3% 1,1%

http://www.val.se