Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Birgitta, Haga, Hagebyhöga, Hov mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Birgitta, Haga, Hagebyhöga, Hov mfl 1399 12,3% 24,5% 25,4% 37,8% 6,1% 46,7% 53,3% 0,2% 1,0%
Summa 1399 12,3% 24,5% 25,4% 37,8% 6,1% 46,7% 53,3% 0,2% 1,0%

http://www.val.se