Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Lundby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Lundby 1101 19,4% 26,1% 18,9% 35,6% 9,0% 50,2% 49,8% 0,2% 0,6%
Summa 1101 19,4% 26,1% 18,9% 35,6% 9,0% 50,2% 49,8% 0,2% 0,6%

http://www.val.se