Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Slomarp-Egeby-Prästgårdsliden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Slomarp-Egeby-Prästgårdsliden 1321 15,7% 27,6% 21,2% 35,5% 6,5% 48,2% 51,8%   0,7%
Summa 1321 15,7% 27,6% 21,2% 35,5% 6,5% 48,2% 51,8% 0,7%

http://www.val.se