Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrgården-Albacken mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrgården-Albacken mfl 1205 19,8% 25,7% 21,5% 32,9% 6,3% 51,0% 49,0%   1,5%
Summa 1205 19,8% 25,7% 21,5% 32,9% 6,3% 51,0% 49,0% 1,5%

http://www.val.se