Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Eldlösa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Eldlösa 1331 16,2% 37,5% 27,3% 18,9% 9,0% 51,2% 48,8% 0,1% 1,2%
Summa 1331 16,2% 37,5% 27,3% 18,9% 9,0% 51,2% 48,8% 0,1% 1,2%

http://www.val.se